Политика за защита на лични данни

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящият текст установява правилата, които ЕР ЕМ КЕЙ Сървис ООД прилага спрямо ползвателите на уеб сайт www.remontiraidogramata.com.

За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират до отговорното лице за защита на личните данни г-жа М. Панова, e-mail: rmkservice1@gmail.com.

С използването на този уеб сайт, Вие се съгласявате с тази Политика.

Информация, която събираме:

1. Единствените лични данни, които се събират са предоставени директно от Вас.
Това са:
– имейл адрес
– име
– домашен или служебен адрес
– телефонен номер
Тези данни се подават с Вашето изрично съгласие, за да можете да се възползвате от услугите на фирмата ни, да получавате от нас информация за нови услуги и промоции.

2. Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия, или политическа принадлежност, без вашето изрично съгласие.

3. Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.

Използване на вашата информация

Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.

Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас, и за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

Ние може да предоставяме вашата информация на регулаторните органи и органите на реда, като се съобразяваме с приложимите закони.

Контрол на използването на вашите данни

Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретницели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към нашия сайт; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Линкове към трети страни

Вие може да намерите линкове към сайтове на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Права на потребителите

Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, които има при нас. Моля, свържете се с нас за указания за попълване на Искане за достъп до данни. Услугата е безплатна и ние ще я изпълним в 30 дневен срок.

Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас.

Промени в Политиката

Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме вашите лични данни.

 

При всякакви въпроси, коментари или искания относно Политиката за защита на лични данни, може да се свържете с нас на тел. 0899 81 27 10, е-mail: rmkservice1@gmail.com.